กลอนวันพ่อ

กลอนวันพ่อ มอบให้พ่อของเรา ใครแต่งแล้วนำมาแบ่งปันกัน

  รูป หัวข้อ ตั้งโดย ตอบ อ่าน ล่าสุด
บทอาเศียรวาทราชสดุดี...องค์ภูมีมหาราชา นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว 2 520 57, : น.
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
เพียงคำหนึ่งซึ้งค่าคำว่า ma-yom 1 675 57, : น.
Phakdee
พ่อพุฒ ศรีนอก/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 823 56, : น.
กริช กวีที่ถูกลืม
รักป๊าครับ!! นายต้อง สุดติสท์ 2 963 56, : น.
นายต้อง สุดติสท์
ธรรมของพ่อ รักเขาให้เท่า ที่ฉันรักเทอร์ 0 1,075 56, : น.
รักเขาให้เท่า ที่ฉันรักเทอร์
ปิยมหาราช/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 1,072 56, : น.
กริช กวีที่ถูกลืม
23 ตุลา Crayon ( ดินสอสี 2B ) 0 865 56, : น.
Crayon ( ดินสอสี 2B )
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,256 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,401 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
แผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,431 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 862 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
.ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 875 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 763 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,525 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 929 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 821 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 805 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 766 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 939 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 869 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 746 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น ๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล “ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 844 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
.ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 786 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 648 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 737 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 834 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 704 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 734 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 610 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 657 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 710 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 712 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 752 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 662 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 693 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 847 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 742 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของชาวไทย ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 766 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 709 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 743 56, : น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
..........พ่อ.................... กวีชาวบ้าน 0 1,372 56, : น.
กวีชาวบ้าน
พ่อของไทย fon13 1 15,936 55, : น.
Marasri S Sakdaphodchana
พระคุณพ่อ/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 3,966 55, : น.
กริช กวีที่ถูกลืม
5ธันวามหาราช/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 2,297 55, : น.
กริช กวีที่ถูกลืม
พระคุณพ่อ ฟ้า ฟ้า เฟ้อเฟ้อ 0 4,461 55, : น.
ฟ้า ฟ้า เฟ้อเฟ้อ
# รักพ่อหลวง! ให้ทำดีคิดดี ' Dj-PoP-PoK@Korat 0 2,410 55, : น.
Dj-PoP-PoK@Korat
พ่อของแผ่นดินไทย bourdang 0 8,948 54, : น.
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมฯ ชิงกัง 0 4,632 54, : น.
รักพ่อกว่าใคร นางฟ้ากลายพันธ์ 0 13,626 54, : น.
มอบให้พ่อ นางฟ้ากลายพันธ์ 0 19,063 54, : น.
อย่าเป็นเช่นนี้ bourdang 0 5,809 54, : น.
บรรยายเรื่องพ่อ 1 miss.honney 0 8,098 54, : น.
คิดถึงพ่อ toiteewit 0 16,332 54, : น.
พระคุณพ่อ By up2u201 up2u201 0 26,108 54, : น.
ขวัญประชา(โคลง) บรมกวีศิษย์ศรีสุนทร 0 8,502 53, : น.
พระราชา มหาราช BY นักสืบมัธยมปลาย โดนัทน้อย 0 12,360 53, : น.
" ทรงพระเจริญ " .. / .. มะยม ma-yom 0 11,932 53, : น.
สดุดีจักรีสยาม บรมกวีศิษย์ศรีสุนทร 0 7,637 53, : น.
รักพ่อ ..ของแผ่นดิน rosemary 0 17,767 53, : น.
แค่มนุษย์เงินเดือน นันลาดพร้าว 42+Next T-SER นันลาดพร้าว 42+Next T-SER 0 4,189 53, : น.
พ่อของแผ่นดิน JORMMARN 0 17,190 53, : น.
แสงแห่งพระบารมี JORMMARN 0 8,414 53, : น.
วันพ่อ2 -OoloveoO- 0 20,834 53, : น.
วันพ่อ1 -OoloveoO- 0 17,788 53, : น.
5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข teenyzaz 0 25,408 53, : น.
พ่อของแผ่นดิน bourdang 0 36,627 53, : น.
วันพ่อ pento02 0 55,717 53, : น.
พ่อคือผู้ให้ aamy 0 86,844 53, : น.
พ่อจ๋า aamy 0 46,307 53, : น.
พ่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ topec 0 27,656 53, : น.
ทรงพระเจริญ bourdang 0 21,621 53, : น.
แด่พ่อหลวงของปวงชาวไทย อูแดน 0 21,474 53, : น.
มาก bnezlovebs44 0 9,844 53, : น.
ขอให้คน ไทยอ่าน นะ darkimagine 0 15,003 53, : น.
deathh 0 6,766 53, : น.
ผมขอวิธีทำให้พ่อเลิกเหล้าหน่อยคับ jetarin91237 0 13,389 53, : น.
ตอบแทนบุญคุณพ่อ ไรอวันพ่อลา So-So 0 19,298 53, : น.
อ้มกอดบิดา orkza555 0 23,173 53, : น.
กลอนจากใจลูก (ไม่ซึ้งหรอกนะ แต่จริงใจ) 440001 0 24,846 53, : น.
ถ้าอยากตอบแทนคุณพ่อ เชิญเปิดใจและตา So-So 0 11,418 53, : น.
กลอนรักพ่อ fobo 0 49,604 53, : น.
กลอนแปด...วันพ่อ By Ampear Ampear 0 32,494 53, : น.
พ่อคือ.. Spirit2 0 40,046 53, : น.
คำสอนพ่อ Spirit2 0 37,775 53, : น.
อ้อมกอดของพ่อ orkza555 0 24,237 52, : น.
ขอโทดนะ ลงกลอนผิด อิอิ ลงในกลอนอกหักอะนะ มิ้วส์ 0 7,215 52, : น.
สำหรับคนอกหัก คนมีความรักคงไม่รู้ (เด็กป.6แต่ง) มิ้วส์ 0 6,517 52, : น.
ภาษิตพ่อสอน (เด็ก ป.6 ค่ะ) มิ้วส์ 0 13,841 52, : น.
+++ความจริงที่อยากบอกพ่อ+++ biggolo 0 17,254 52, : น.
มะ azzdew 0 6,163 52, : น.
รักพ่อ..ทุกวัน..ตลอดไป ต้นว่าน 0 34,565 52, : น.
(เนื้อเพลง) พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู fon13 0 9,932 52, : น.
พ่อจ้าหนูรักพ่อ โคโตโกะ 0 21,040 52, : น.
พ่อหลวงไทย bourdang 0 16,826 52, : น.
เรารักในหลวง bourdang 0 13,481 52, : น.
พ่อจ๊า1 ต้าหวานจึ 0 12,858 52, : น.
พ่อจ๊า ต้าหวานจึ 0 13,003 52, : น.
คำของพ่อ zaaomaom151 0 23,406 52, : น.
รักที่สายไป zaaomaom151 0 11,367 52, : น.
พ่อคือฮีโร่ โยคุ 0 22,566 52, : น.
มีโมเดล ดอทคอม

มีโมเดลดอทคอม นิตยสารออนไลน์สำหรับทุกๆคน เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเอง ความสวยความงาม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ ดูดวง เกมส์ กลอน เอาไว้บริการทุกๆท่าน

Copyright © 2012, Meemodel.com All rights reserved


Meemodel.com

มีโมเดล | แกลลอรี่ | ดูดวง | เกมส์ | กลอน | ฟังวิทยุ | หาเพื่อน | แชท | สารบัญเว็บ |

เพื่อนบ้าน
กล้องดิจิตอล | มีคาเมร่า |
ติดต่อเรา

อีเมล : webmeemodel@gmail.com
http://www.meemodel.com