กลอนวันพ่อ

กลอนวันพ่อ มอบให้พ่อของเรา ใครแต่งแล้วนำมาแบ่งปันกัน

  รูป หัวข้อ ตั้งโดย ตอบ อ่าน ล่าสุด
บทอาเศียรวาทราชสดุดี...องค์ภูมีมหาราชา นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว 2 438 18 ธ.ค. 57, 12:03 น.
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
เพียงคำหนึ่งซึ้งค่าคำว่า ma-yom 1 555 30 พ.ย. 57, 22:20 น.
Phakdee
พ่อพุฒ ศรีนอก/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 778 20 ธ.ค. 56, 21:46 น.
กริช กวีที่ถูกลืม
รักป๊าครับ!! นายต้อง สุดติสท์ 2 918 04 ธ.ค. 56, 19:01 น.
นายต้อง สุดติสท์
ธรรมของพ่อ รักเขาให้เท่า ที่ฉันรักเทอร์ 0 1,025 04 ธ.ค. 56, 17:43 น.
รักเขาให้เท่า ที่ฉันรักเทอร์
ปิยมหาราช/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 1,039 23 ต.ค. 56, 22:56 น.
กริช กวีที่ถูกลืม
23 ตุลา Crayon ( ดินสอสี 2B ) 0 812 23 ต.ค. 56, 14:39 น.
Crayon ( ดินสอสี 2B )
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,222 14 มี.ค. 56, 11:03 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,330 14 มี.ค. 56, 11:02 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
แผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,371 14 มี.ค. 56, 11:01 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 829 14 มี.ค. 56, 11:00 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
.ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 828 14 มี.ค. 56, 10:59 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 735 14 มี.ค. 56, 10:58 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 1,479 14 มี.ค. 56, 10:56 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 903 14 มี.ค. 56, 10:55 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 794 14 มี.ค. 56, 10:54 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 782 14 มี.ค. 56, 10:53 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 743 14 มี.ค. 56, 10:52 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 895 14 มี.ค. 56, 10:52 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 842 14 มี.ค. 56, 10:50 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 713 14 มี.ค. 56, 08:31 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น ๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล “ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 819 14 มี.ค. 56, 08:30 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
.ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 767 14 มี.ค. 56, 08:29 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 633 14 มี.ค. 56, 08:28 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 725 14 มี.ค. 56, 08:27 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 815 14 มี.ค. 56, 08:26 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่ พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 682 14 มี.ค. 56, 08:25 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 722 14 มี.ค. 56, 08:25 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 593 14 มี.ค. 56, 08:24 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 638 14 มี.ค. 56, 08:23 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่ พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 678 14 มี.ค. 56, 08:23 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 683 14 มี.ค. 56, 08:22 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 733 14 มี.ค. 56, 08:22 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 646 14 มี.ค. 56, 08:21 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 666 14 มี.ค. 56, 08:20 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 828 14 มี.ค. 56, 08:20 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 729 14 มี.ค. 56, 08:19 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของชาวไทย ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 748 14 มี.ค. 56, 08:19 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 691 14 มี.ค. 56, 08:18 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง 0 723 14 มี.ค. 56, 08:17 น.
รักแรกที่สดใส รักสุดท้ายที่ปลายทาง
..........พ่อ.................... กวีชาวบ้าน 0 1,344 30 ม.ค. 56, 21:06 น.
กวีชาวบ้าน
พ่อของไทย fon13 1 15,904 05 ธ.ค. 55, 14:39 น.
Marasri S Sakdaphodchana
พระคุณพ่อ/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 3,917 02 ธ.ค. 55, 20:00 น.
กริช กวีที่ถูกลืม
5ธันวามหาราช/กริช กวีที่ถูกลืม กริช กวีที่ถูกลืม 0 2,259 02 ธ.ค. 55, 19:55 น.
กริช กวีที่ถูกลืม
พระคุณพ่อ ฟ้า ฟ้า เฟ้อเฟ้อ 0 4,412 01 ธ.ค. 55, 20:50 น.
ฟ้า ฟ้า เฟ้อเฟ้อ
# รักพ่อหลวง! ให้ทำดีคิดดี ' Dj-PoP-PoK@Korat 0 2,385 25 ต.ค. 55, 14:58 น.
Dj-PoP-PoK@Korat
พ่อของแผ่นดินไทย bourdang 0 8,897 09 ธ.ค. 54, 21:50 น.
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมฯ ชิงกัง 0 4,594 04 ธ.ค. 54, 22:06 น.
รักพ่อกว่าใคร นางฟ้ากลายพันธ์ 0 13,591 01 ธ.ค. 54, 01:45 น.
มอบให้พ่อ นางฟ้ากลายพันธ์ 0 19,030 26 พ.ย. 54, 00:43 น.
อย่าเป็นเช่นนี้ bourdang 0 5,774 19 พ.ย. 54, 12:30 น.
บรรยายเรื่องพ่อ 1 miss.honney 0 8,046 04 พ.ย. 54, 11:53 น.
คิดถึงพ่อ toiteewit 0 16,274 16 ต.ค. 54, 13:31 น.
พระคุณพ่อ By up2u201 up2u201 0 26,077 31 ม.ค. 54, 14:47 น.
ขวัญประชา(โคลง) บรมกวีศิษย์ศรีสุนทร 0 8,475 06 ธ.ค. 53, 10:20 น.
พระราชา มหาราช BY นักสืบมัธยมปลาย โดนัทน้อย 0 12,328 05 ธ.ค. 53, 02:10 น.
" ทรงพระเจริญ " .. / .. มะยม ma-yom 0 11,912 04 ธ.ค. 53, 16:28 น.
สดุดีจักรีสยาม บรมกวีศิษย์ศรีสุนทร 0 7,607 04 ธ.ค. 53, 16:11 น.
รักพ่อ ..ของแผ่นดิน rosemary 0 17,750 04 ธ.ค. 53, 11:26 น.
แค่มนุษย์เงินเดือน นันลาดพร้าว 42+Next T-SER นันลาดพร้าว 42+Next T-SER 0 4,165 03 ธ.ค. 53, 16:20 น.
พ่อของแผ่นดิน JORMMARN 0 17,167 03 ธ.ค. 53, 13:12 น.
แสงแห่งพระบารมี JORMMARN 0 8,384 03 ธ.ค. 53, 13:03 น.
วันพ่อ2 -OoloveoO- 0 20,807 02 ธ.ค. 53, 18:03 น.
วันพ่อ1 -OoloveoO- 0 17,763 02 ธ.ค. 53, 18:00 น.
5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข teenyzaz 0 25,338 01 ธ.ค. 53, 19:49 น.
พ่อของแผ่นดิน bourdang 0 36,597 22 พ.ย. 53, 23:26 น.
วันพ่อ pento02 0 55,701 03 ต.ค. 53, 02:57 น.
พ่อคือผู้ให้ aamy 0 86,816 05 ส.ค. 53, 22:05 น.
พ่อจ๋า aamy 0 46,288 05 ส.ค. 53, 21:58 น.
พ่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ topec 0 27,642 22 มิ.ย. 53, 21:54 น.
ทรงพระเจริญ bourdang 0 21,597 05 มิ.ย. 53, 07:41 น.
แด่พ่อหลวงของปวงชาวไทย อูแดน 0 21,452 31 พ.ค. 53, 14:08 น.
มาก bnezlovebs44 0 9,827 26 พ.ค. 53, 20:10 น.
ขอให้คน ไทยอ่าน นะ darkimagine 0 14,991 18 พ.ค. 53, 17:27 น.
deathh 0 6,748 06 พ.ค. 53, 19:31 น.
ผมขอวิธีทำให้พ่อเลิกเหล้าหน่อยคับ jetarin91237 0 13,312 07 เม.ย. 53, 01:47 น.
ตอบแทนบุญคุณพ่อ ไรอวันพ่อลา So-So 0 19,276 04 เม.ย. 53, 13:42 น.
อ้มกอดบิดา orkza555 0 23,156 03 มี.ค. 53, 15:10 น.
กลอนจากใจลูก (ไม่ซึ้งหรอกนะ แต่จริงใจ) 440001 0 24,821 27 ก.พ. 53, 21:43 น.
ถ้าอยากตอบแทนคุณพ่อ เชิญเปิดใจและตา So-So 0 11,402 06 ก.พ. 53, 23:16 น.
กลอนรักพ่อ fobo 0 49,562 01 ก.พ. 53, 14:58 น.
กลอนแปด...วันพ่อ By Ampear Ampear 0 32,347 16 ม.ค. 53, 22:46 น.
พ่อคือ.. Spirit2 0 40,023 01 ม.ค. 53, 16:12 น.
คำสอนพ่อ Spirit2 0 37,756 01 ม.ค. 53, 16:09 น.
อ้อมกอดของพ่อ orkza555 0 24,216 31 ธ.ค. 52, 12:09 น.
ขอโทดนะ ลงกลอนผิด อิอิ ลงในกลอนอกหักอะนะ มิ้วส์ 0 7,198 22 ธ.ค. 52, 18:19 น.
สำหรับคนอกหัก คนมีความรักคงไม่รู้ (เด็กป.6แต่ง) มิ้วส์ 0 6,495 22 ธ.ค. 52, 18:16 น.
ภาษิตพ่อสอน (เด็ก ป.6 ค่ะ) มิ้วส์ 0 13,819 21 ธ.ค. 52, 20:24 น.
+++ความจริงที่อยากบอกพ่อ+++ biggolo 0 17,233 14 ธ.ค. 52, 13:31 น.
มะ azzdew 0 6,149 12 ธ.ค. 52, 13:51 น.
รักพ่อ..ทุกวัน..ตลอดไป ต้นว่าน 0 34,544 11 ธ.ค. 52, 13:32 น.
(เนื้อเพลง) พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู fon13 0 9,870 11 ธ.ค. 52, 12:31 น.
พ่อจ้าหนูรักพ่อ โคโตโกะ 0 21,027 09 ธ.ค. 52, 22:09 น.
พ่อหลวงไทย bourdang 0 16,803 08 ธ.ค. 52, 07:23 น.
เรารักในหลวง bourdang 0 13,459 06 ธ.ค. 52, 10:22 น.
พ่อจ๊า1 ต้าหวานจึ 0 12,844 05 ธ.ค. 52, 19:07 น.
พ่อจ๊า ต้าหวานจึ 0 12,981 05 ธ.ค. 52, 18:57 น.
คำของพ่อ zaaomaom151 0 23,384 05 ธ.ค. 52, 17:27 น.
รักที่สายไป zaaomaom151 0 11,347 05 ธ.ค. 52, 17:25 น.
พ่อคือฮีโร่ โยคุ 0 22,541 05 ธ.ค. 52, 14:16 น.
มีโมเดล ดอทคอม

มีโมเดลดอทคอม นิตยสารออนไลน์สำหรับทุกๆคน เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเอง ความสวยความงาม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ ดูดวง เกมส์ กลอน เอาไว้บริการทุกๆท่าน

Copyright © 2012, Meemodel.com All rights reserved


Meemodel.com

มีโมเดล | แกลลอรี่ | ดูดวง | เกมส์ | กลอน | ฟังวิทยุ | หาเพื่อน | แชท | สารบัญเว็บ |

เพื่อนบ้าน
กล้องดิจิตอล | มีคาเมร่า |
ติดต่อเรา

อีเมล : webmeemodel@gmail.com
http://www.meemodel.com